TUIvillas.com
TUI Villas for holiday home owners

Do you have a holiday house or apartment yourself and want to increase your bookings? TUI Villas is part of the e-domizil group, one of the largest and most successful holiday home providers in Europe with an extensive network. We take care of the active marketing of your holiday home - without any risk for you as a host.
Learn more

Service og kontakt

Vores kundeservice hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til ferieboliger, bookinger eller reserveringer:
 

E-mails og forespørgsler sendt ved hjælp af onlineformularen på vores website bearbejdes døgnet rundt, også i weekenderne og på helligdage.

Eller ring til os:
+49.(0)211.668878830
man-fre kl. 9-18, Lør. kl. 9-13

Vi taler dansk.

Aftalebestemmelserne for leje via atraveo GmbH

1. Aftalegrundlag

1.1 atraveo GmbH (efterfølgende kaldet atraveo) formidler feriehuse, ferielejligheder og lignende boliger (efterfølgende kaldet ferieboliger) samt øvrige turistiske ydelser, såsom rejseforsikringer og udlejningsbiler (efterfølgende kaldet turistydelser). Ferieboligerne og turistydelserne stammer fra forskellige udbydere, heriblandt særligt rejsearrangører, lokale agenturer og private udlejere (efterfølgende kaldet udbyder).

1.2 Til det ovennævnte formål driver atraveo en online-bookingmaskine, som stilles til rådighed på egne websider samt i andre variationer på partnervirksomheders websteder (efterfølgende kaldet website). Begge tilfælde er underlagt de nærværende formidlingsbetingelser. Bookingmaskinen omfatter blandt andet en søgefunktion, en udførlig præsentation af ferieboligerne inklusiv en beskrivende tekst, billeder og en kalender med angivelse af de ledige tidsrum samt muligheden for at afgive bookingordrer.

1.3 atraveo optræder udelukkende som formidler af ferieboliger og turistydelser og formidler disse på vegne af udbyderne og for deres regning. Ved at afgive en bookingordre indgår kunden en mandataftale med atraveo, hvis genstand er formidlingen af ferieboliger og/eller turistydelser. For sit arbejde inden for rammerne af mandataftalen beregner atraveo i reglen et servicegebyr for kundens regning. Et eventuelt servicegebyr er allerede medregnet i den pris, som ferieboligen udbydes til, og angives separat i boligpræsentationen samt i bookingprocessen og på regningen. Servicegebyret kan ikke tilbagebetales i tilfælde af en annullering eller ombooking.

1.4 Grundlaget for bookingen er ferieboligens præsentation, hvis udførlige indhold beror på den respektive udbyders angivelser. Søgekriterierne under onlinesøgningen eller i tekstsøgningsfeltet er alene ment som orientering.

1.5 De ferieboliger og turistydelser, der markedsføres på websitet, er ikke noget bindende kontrakttilbud fra atraveos og/eller den respektive udbyders side. I stedet er der tale om en opfordring til kunden til at afgive et tilbud til den respektive udbyder af ferieboligen eller turistydelsen om indgåelse af en aftale (invitatio ad offerendum). Kunden afgiver sit tilbud ved at udfylde og afsende bookingformularen til atraveo. I bookingordren skal kunde angive, hvor mange personer (inklusiv alle børn) der rejser med samt om der medbringes ét eller flere kæledyr (art og rase skal oplyses). Særlige kundeønsker (f.eks. afvigende ankomsttidspunkt, særligt udstyr, bestilling af sengetøj, slutrengøring etc.) kan angives i bookingordren, men er dog først gældende, når kunden har modtaget en skriftlig bekræftelse herom fra udbyderen eller atraveo. Kunden er bundet af sit kontrakttilbud i 7 dage. Inden for dette tidsrum tager atraveo imod tilbuddet på vegne af udbyderen eller udbyderen selv. Hvis tilbuddet afslås, får kunden i stedet tilsendt et nyt kontrakttilbud, som vedkommende kan tage imod inden for den i tilbuddet oplyste frist. Aftalen om udlejningen af ferieboligen og bestillingen af eventuelle turistydelser træder i kraft, når kunden fremsender en bookingbekræftelse eller en accept af det nye kontrakttilbud, som atraveo eller udbyderen måtte have afgivet. Aftalen træder ligeledes i kraft, når atraveo eller den respektive udlejer fremsender en regning til kunden.

1.6 Den formidlede aftale om udlejningen af en feriebolig og/eller bestillingen af turistydelser kan være underlagt den respektive udbyders egne, almindelige forretningsbetingelser. Disse kan blandt andet omhandle betalingsbetingelser, tidsfrister, ansvarsplacering, omplacering, annullering samt andre pligter, som kunden skal opfylde, eller begrænsninger, som vedkommende er underlagt. atraveo gør udbyderens almindelige forretningsbetingelser tilgængelige for kunden, så vedkommende kan få indsigt i og acceptere disse i forbindelse med afgivelsen af sin bookingordre.

1.7 Med henblik på afviklingen af kontrakten opbevarer atraveo samtlige kontraktforhold, der har med bookingen at gøre. Du kan finde flere oplysninger herom i vores bestemmelser om databeskyttelse.

2. Bookingafviklingen

2.1 Betalinger

2.1.1 I reglen forlanger den respektive udbyder en forudbetaling i forbindelse med aftalens ikrafttræden, der modregnes prisen for ferieboligen eller turistydelsen. Normalt er forudbetalingen forfalden samtidig med gennemførelsen af bookingen, mens det resterende beløb som regel skal betales seneste 42 dage forud for opholdets begyndelse. I forbindelse med bookinger, som tidligst gennemføres 49 dage forud for opholdets begyndelse, er hele lejebeløbet forfaldent til betaling med det samme. De nærmere oplysninger om betalingsbetingelserne og betalingsfristerne findes i bookingbekræftelsen samt i den respektive udbyders almindelige forretningsbetingelser for udlejningen af ferieboligen eller bestillingen af turistydelserne. Betalingen opkræves af udbyderen, atraveo eller en serviceudbyder med fuldmagt til at inddrive udestående fordringer. atraveo eller en serviceudbyder med fuldmagt til at inddrive udestående fordringer opkræver betalinger for udlejningen af ferieboligen eller bestillingen af turistydelserne på vegne af den respektive udbyder og for dennes regning. Hvis udbyderen af den formidlede ydelse er en rejsearrangør, modtager kunden ved betaling en konkurssikring eller et lignende dokument som bevis på, at det indbetalte beløb er sikret mod konkurs.

2.1.2 Betalingen af ferieboligen og turistydelserne kan foretages ved hjælp af en bankoverførsel, en SEPA-debitering fra en girokonto eller med kreditkort, men vær opmærksom på, at ikke alle udbydere accepterer samtlige nævnte betalingsformer. I visse tilfælde kan betalingen undtagelsesvist også foretages kontant på stedet efter ankomsten til ferieboligen. atraveo omregner alle direkte debiteringer til SEPA-debiteringer. Kunden vil blive informeret af atraveo senest to dage forud for debiteringen. atraveo opkræver ikke noget betalingsgebyr, uanset hvilken betalingsform der anvendes. For betalingen med visse kreditkort kan den respektive udbyder dog beregne et ekstra gebyr. Eventuelle bankgebyrer i forbindelse med indenlandske og udenlandske overførsler bæres af kunden. De nærmere oplysninger om de mulige betalingsformer og betalingsgebyrer fremgår af bookingordren samt af forretningsbetingelserne fra udbyderen af den respektive feriebolig eller af de respektive turistydelser.

2.1.3 I tilfælde, hvor banken eller kreditkortvirksomheden afviser eller tilbagefører en betaling foretaget ved direkte debitering eller med kreditkort, er atraveo og/eller udbyderen berettiget til at pålægge kunden afvisningsgebyrer. Kunden bliver informeret om ovennævnte gebyrer.

2.1.4 Hvis kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder atraveo sig retten til at opkræve et rykkergebyr på EUR 3 sammen med den anden rykker.

2.2 RejsedokumenterEfter betalingen af det fulde lejebeløb eller den fulde rejsepris modtager kunden sine rejsedokumenter pr. e-mail fra udbyderen eller atraveo 14 dage forud for opholdets begyndelse.

2.3 Kontraktændringer (omplacering, annullering)
Betingelserne for kontraktændringer, som kunden iværksætter eller anmoder om (for eksempel en omplacering eller hvis kunden ønsker at træde tilbage fra aftalen), er underlagt udbyderens almindelige forretningsbetingelser. Hvis der opstår omkostninger som følge af kontraktændringer, der må tilregnes kunden, er atraveo berettiget til at pålægge kunden disse omkostninger og opkræve eller modregne dem over for kunden på vegne af udbyderen. Derudover opkræver atraveo et fast omplaceringsgebyr på EUR 50. Ved overtagelse af en booking igennem en anden person beregner vi et gebyr på EUR 10.

2.4 Videregivelse af data med henblik på en afvikling af bookingen
atraveo indsamler og anvender kundedataene i henhold til bestemmelserne om databeskyttelse. Med det formål at kunne afvikle bookingen videregiver atraveo de persondata, som kunden har oplyst, til den respektive udbyder.

2.5 Kundens pligter

2.5.1 Kunden er forpligtet til at kontrollere bookingbekræftelsen og gøre atraveo eller udbyderen af ferieboligen eller turistydelserne opmærksom på fejl eller afvigelser senest 3 dage efter modtagelsen af bekræftelsen. Fejl eller afvigelser, der ikke meldes, anses som værende accepteret.

2.5.2 Kunden er forpligtet til at kontakte atraveo eller udbyderen, såfremt kunden senest 14 dage forud for opholdets begyndelse ikke har modtaget sine rejsedokumenter, selvom vedkommende har betalt det fulde lejebeløb eller den fulde rejsepris. Kunden er forpligtet til at kontrollere, at rejsedokumenterne er fuldstændige og korrekte samt omgående at gøre atraveo eller udbyderen opmærksom på eventuelle manglende eller fejlagtige dokumenter.

2.5.3 atraveo skal omgående informeres om eventuelle mangler i forbindelse med deres formidlingsydelse. Såfremt manglerne må anses som værende begrundet, skal atraveo have mulighed for at afhjælpe dem. Hvis kunden bevidst undlader at informere om en mangel og det havde været muligt for atraveo at afhjælpe manglen på rimelig vis, bortfalder alle kundens krav, som er fastholdt i formidlingsaftalen.

2.5.4 Kunden skal omgående informere udbyderen om fejl og mangler ved ferieboligen eller turistydelserne, der opstår under opholdet, og dermed give vedkommende mulighed for at afhjælpe dem. Efter opholdet kan kunden derudover sende udbyderen en skriftlig klage over fejl og mangler. Udbyderens adresse og telefonnummer fremgår af kundens rejsedokumenter. De lovbestemte frister skal overholdes. Udbyderen er ikke forpligtet til at reagere på fejl og mangler, som kunden ikke allerede har gjort vedkommende opmærksom på under opholdet. Hvis kunden sender sin klage til atraveo, videresender atraveo den til den respektive udbyder.

2.5.5 Det er kun personer med retlig handleevne, der er berettiget til at booke ferieboliger og bestille turistydelser via atraveo.

3. Rejseforsikringer

atraveo gør opmærksom på muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring samt en forsikring til dækning af behandlingsomkostninger og omkostninger til hjemtransport i tilfælde af en ulykke eller sygdom i udlandet.

4. Vejledning om valuta, sundhedsbestemmelser samt pas- og visumregler

4.1 Hver kunde/rejsende er selv ansvarlig for overholdelsen af de gældende ind- og udrejseregler, sundhedsbestemmelser, pas- og visumregler i både ind- og udland samt for en eventuel indførelse af kæledyr.

4.2 Rejsevejledninger, herunder oplysninger omkring sikkerhed, indrejsepolitik, sundhedsbestemmelser, pas- og visumregler, findes på det danske udenrigsministeriums website. Derudover kan kunden indhente informationer på de respektive ambassader og konsulater.

5. atraveos ansvarshæftelse

5.1 atraveo kan ikke holdes ansvarlig for, at en formidlet feriebolig eller formidlede tjenesteydelser i sidste ende ikke kommer i stand og/eller for fejl og mangler ved en feriebolig og/eller turistydelser, men er alene ansvarlig for, at formidlingen finder sted med den omhu, der må forventes af en ordentlig forretningsdrivende.

5.2 atraveo skal, i det omfang det skønnes rimeligt, bestræbe sig på at tilsikre, at de informationer, som offentliggøres på websitet, samt softwaren og øvrige data, herunder særligt med henblik på priser, ledige tidsrum og begrænsning, til enhver tid er rigtige, aktuelle og fuldstændige. Oplysningerne om de enkelte ferieboliger og/eller turistydelser beror på udbydernes egne angivelser. atraveo kan ikke gøres ansvarlig for disse oplysninger.

5.3 Samtlige ferieboliger og/eller turistydelser på websitet stilles kun til rådighed i et begrænset omfang. atraveo kan ikke gøres ansvarlig for tilfælde, hvor en feriebolig eller turistydelse ikke er ledig eller til rådighed i det bookede tidsrum.

5.4 atraveo hæfter på ingen måde for, at at tredjemands indhold er rigtige, fuldstændige og pålidelige, særligt hvad angår landkort, automatiske oversættelser, kundebedømmelser samt redaktionelle tekster og billeder i forbindelse med byer og regioner. Geodataene, som anvendes på websitet, herunder særligt angivelserne på landkortet, har alene til formål at formidle en uforpligtende orientering om tilbuddets geografiske beliggenhed. Det er udelukkende de geografiske angivelser, som fremgår af onlinepræsentationens beskrivende tekst og/eller af den tilsvarende bookingbekræftelse, der er afgørende for aftalens indgåelse.

5.5 De under punkterne 5.2, 5.3 og 5.4 nævnte undtagelser gælder ikke i tilfælde, hvor atraveo var bekendt med fejlagtige og/eller urigtige angivelser eller burde have været bekendt med disse ved at udvise den omhu, der må forventes af en ordentlig forretningsdrivende med kendskab til branchen. For så vidt atraveo burde have været bekendt med visse omstændigheder, kan atraveo dog kun gøres ansvarlig i tilfælde, hvor de har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

5.6 Derudover hæfter atraveo kun for skader, der ikke er personskader, i tilfælde, hvor de har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, samt skader som følge af overtagne garantier eller en misligholdelse af væsentlige kontraktforpligtelser (kardinalpunkter). I tilfælde af en uagtsom misligholdelse af kardinalpunkter begrænses det krav, der kan gøres gældende over for atraveo, til værdien af forudsigelige og aftaletypiske skader og under alle omstændigheder til den tredobbelte værdi af den formidlede ferieboligydelse eller turistydelse.

5.7 Såfremt rejseplanen eller rejsedokumenterne går tabt eller bortkommer i forbindelse med forsendelsen, hæfter atraveo kun i det omfang tabet eller bortkomsten kan tilregnes dem.

5.8 atraveo hæfter ikke for følgerne af force majeure. Herunder hører påbud fra offentlige myndigheder, optøjer, krige, terrorangreb, oversvømmelser, brande, uvejr, ulykker, strejker og andre arbejdskampe, som har en negativ indflydelse på atraveos eller deres samarbejdspartneres tjenesteydelser.

6. Afsluttende bestemmelser

6.1 atraveo forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer med virkning fra tidspunktet for offentliggørelsen i nærværende formidlingsbetingelser uden at være forpligtet til at informere kunden herom. Den til enhver tid gældende version af formidlingsbetingelserne er tilgængelig på websitet. Efter at der er blevet foretaget ændringer erklærer kunden sig indforstået med disse med henblik på fortsat at kunne anvende websitet.

6.2 De nærværende formidlingsbetingelser finder anvendelse for samtlige aftaler, der er indgået mellem kunden og atraveo i forbindelse med formidlingsaftalen, og træder i stedet for alle forudgående aftaler, hvad enten de er blevet indgået skriftligt, mundtligt eller ad elektronisk vej.

6.3 Uagtet kundens statsborgerskab er kontraktforholdet mellem vedkommende og atraveo underlagt tysk lovgivning. Düsseldorf (Tyskland) er værneting for erhvervsdrivende, personer fra lande uden en almindelig domstol, samt personer, der efter aftalens indgåelse har flyttet deres bopæl eller sædvanlige opholdssted til udlandet eller hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er bekendt på tidspunktet, hvor sagen anlægges ved retten.

6.4 Hvis en bestemmelse i nærværende aftale er eller bliver ugyldig, berører det ikke gyldigheden af aftalens øvrige bestemmelser. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes af en bestemmelse, hvis indhold så vidt muligt tilsigter det samme økonomiske formål som den oprindelige bestemmelse.

Onlinetvistbilæggelse / OTB-platform

Europa-Kommissionen stiller en onlineplatform til rådighed, som forbrugere med bopæl inden for EU kan benytte til bilæggelse af forbrugertvister. OTB-platformen, som den kaldes, finder du her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ For atraveo GmbH\'s vedkommende er deltagelsen i den alternative tvistbilæggelsesprocedure frivillig, og vi deltager endnu ikke i proceduren. Af samme grund kan OTB-platformen p.t. heller ikke benyttes af vores kunder.

atraveo GmbH
Peter-Müller-Straße 10
40468 Düsseldorf
Deutschland / Germany

Commercial registry: District court of Düsseldorf HRB 92762

 

Printed August 2021